Hi, Phòng khách!
Trang chủ
Đăng nhập
Công Cụ Tìm Kiếm

Lần hoạt động

| |
Tìm kiếm

  Hỏi xíu về php

Bài viết được duyệt bởi CS12
Đăng ngày :11.07.2018 / 08:29[TOP]
superban
superban
Active Member
code mình kiểu như tiền sẽ bị âm khi thực hiện 1 lệnh nào đó
vd có 2k muốn mua vật phẩm 10k thì tiền sẽ -8k ai chỉ fixx vs ạ
Đăng ngày :11.07.2018 / 09:58 #1
superban
superban
Active Member
help
Đăng ngày :11.07.2018 / 10:08 #2
linhdang
linhdang
Active Member
đưa code lên đây hộ , ko có thấy gì mò mà giúp
Đăng ngày :11.07.2018 / 10:11 #3
Forever_Love
Forever_Love
Active Member
♥♥♥
Dùng lệnh if
Đăng ngày :11.07.2018 / 10:48 #4
superban
superban
Active Member
Trích dẫn: Forever_Love (38 phút trước)
Dùng lệnh if
cho xin fb bro vs
Đăng ngày :11.07.2018 / 11:46 #5
Tuana8tmt
Tuana8tmt
Active Member
$tienConLai = $tienHienCo -$tienMua;
if($tienConLai < 0){}
Ví dụ vậy b nhé. Cơ bản vậy mà ko suy được thì nên nghỉ đi

Đã chỉnh sửa. Tuana8tmt (11.07.2018 / 11:47) [1]
Đăng ngày :12.07.2018 / 09:01 #6
superban
superban
Active Member
Trích dẫn: linhdang (23 giờ trước)
đưa code lên đây hộ , ko có thấy gì mò mà giúp
Mã Code Vina4u

<?php
defined("H4__U") or die ("Code này của Hậu viết nha "); // không xóa hoặc sửa
if(!is_client()){
$_SESSION["redirect_url"] = setting('domain').'/client/muaxu';
load_url(setting('domain').'/client/login');
exit();
}

// dữ liệu phần mua vàng
$arrstatus = array("Đang xử lý","Hủy Đơn hàng","Thành công");
$arrserver = array( // value, tên hiển thị
'1' => array("Bokken"),
'2' => array("Shuriken"),
'3' => array("Tessen"),
'4' => array("Kunai"),
'5' => array("Katana"),
);

$arrcash = array( // value, số tiền, tỷ lệ, số xu, trên web
'1' => array(50000,18,900000),
'2' => array(100000,18,1800000),
'3' => array(200000,18,3600000),
'4' => array(300000,18,5400000),
'5' => array(500000,19,9500000),
'6' => array(700000,19,13300000),
'7' => array(1000000,20,20000000)
);

if ($_POST) {
$server = db_escape(addslashes(POST('server')));
$cash = db_escape(addslashes(POST('ngocxanh')));
$taikhoan = db_escape(addslashes(POST('taikhoan')));
$matkhau = db_escape(addslashes(POST('matkhau')));
$captcha = db_escape(addslashes(POST('captcha')));
$tennhanvat = db_escape(addslashes(POST('tennhanvat')));

if(empty($server) || empty($cash) || empty($taikhoan) || empty($matkhau)){ ?>
<script type="text/javascript">
swal({
title: 'Không thành công!',
text: "Hãy nhập đủ thông tin",
type: 'error',
});
</script>
<?php
}elseif(!array_key_exists($server, $arrserver)){
?>
<script type="text/javascript">
swal({
title: 'Không thành công!',
text: "Server không tồn tại",
type: 'error',
});
</script>
<?php
}elseif($captcha!=$_SESSION["code"]){
?>
<script type="text/javascript">
swal({
title: 'Không thành công!',
text: "Mã bảo vệ không đúng",
type: 'error',
});
</script>
<?php
}elseif($arrcash[$cash][2] < client()['cash']){
?>
<script type="text/javascript">
swal({
title: 'Không thành công!',
text: "Bạn không đủ tiền để thực hiện giao dịch",
type: 'error',
});
</script>
<?php
}else{
$_POST["add_time"] = time();
db_insert("muaxu", array('fid' => $_SESSION['fid'], 'server' => $arrserver[$server][0], 'soluong' => $arrcash[$cash][2], 'cash' => $arrcash[$cash][0], 'taikhoan' => $taikhoan, 'matkhau' => $matkhau, 'tennhanvat' => $tennhanvat, 'status' => 0, 'add_time' => time()));
db_update("client", array("cash" => (client()['cash'] - $arrcash[$cash][0])), "fid = '{$_SESSION['fid']}'");
?>
<script type="text/javascript">
swal({
title: 'Thành công!',
text: "Thực hiện giao dịch thành công, hãy đợi thông tin",
type: 'success',
});
</script>
<?php
}
}
?>
<style>
table{
font-weight: bold;
}
table,th,td{
border:2px solid green;
border-style: double;

}
th,td{
padding: 5px 5px, 5px;
color: white;
}
th{
background-color: #00562b;
color: white;
}
tr:hover{
background-color: darkviolet;
}
</style>

<div class="col-md-8">

<div class="phdr">Bán Xu Ninja School</div>
<div class="list">
<small id="fileHelp" class="form-text text-muted"><b>Bán xu 24/24 .
<br/> <span style="color:red">Lưu ý : Nick ko khóa mã bảo vệ</span> . Nếu trong vòng 60 phút tài khoản không nhận được xu ...
<br/>Vui lòng gọi qua SĐT Admin để bên mình chuyển xu nhanh nhất nhé!</b></small>
</div>

<form action="" accept-charset="UTF-8" method="post">
<div class="list">
<label for="pwd"><b>Server :</b></label>
<select class="form-control" name="server">
<option>Chọn Server</option>
<?php foreach($arrserver as $key => $_server){ ?>
<option value="<?php echo $key; ?>"><?php echo $_server[0]; ?></option>
<?php } ?>
</select></br>
<small id="fileHelp" class="form-text text-muted">Chọn Server bạn đang chơi cần mua xu.</small>
</div>

<div class="list">
<label for="pwd"><b>Số Xu Cần Mua:</b></label>
<select class="form-control" name="ngocxanh">
<option>Số lượng Xu</option>
<?php foreach($arrcash as $key => $_cash){ $i = 0;?>
<option value="<?php echo $key; ?>"><?php echo format_cash($_cash[0]); ?> VNĐ Nhận <?php echo format_cash($_cash[2]); ?> Xu</option>
<?php } ?>
</select></br>
<small id="fileHelp" class="form-text text-muted">Chọn mệnh giá tương ứng</small>
</div>

<div class="list">
<label for="pwd"><b>Tài khoản:</b></label>
<input class="form-control" type="text" name="taikhoan" placeholder="Nhập tài khoản ..." required="required"></br>
<small id="fileHelp" class="form-text text-muted">Vui lòng không đăng nhập trong thời gian mua xu để không gián đoạn giao dịch.</small>
</div>
<div class="list">
<label for="pwd"><b>Mật khẩu:</b></label>
<input class="form-control" type="password" name="matkhau" placeholder="Nhập mật khẩu ..." required="required"></br>
<small id="fileHelp" class="form-text text-muted">Vui lòng nhập đúng mật khẩu để Bên mình tiến hành chuyển xu.</small>
</div>
<div class="list">
<label for="pwd"><b>Tên nhân vật nhận xu:</b></label>
<input class="form-control" type="text" name="tennhanvat" placeholder="Nhập tên nhân vật ..." required="required"></br>
<small id="fileHelp" class="form-text text-muted">Vui lòng nhập đúng mật khẩu để Bên mình tiến hành chuyển xu.</small>
</div>

<div class="list">
<label for="pwd"><b>Mã Bảo Vệ:</b></label>
<div class="input-group">
<span class="input-group-addon" id="basic-addon1"><img src="<?php echo setting('domain'); ?>/captcha.php" title="Nhập dãy số này vào ô trống"/></span>
<input type="text" class="form-control" placeholder="Nhập mã bảo vệ" name="captcha">
</br>
</div><small id="fileHelp" class="form-text text-muted">Nhập chính xác mã bảo vệ</small>
</div>
<div class="list">
<button type="submit" name="muangoc" class="btn btn-danger">Đặt hàng mua Xu</button>


</div>
</form>
<div class="col-md-11">

<div class="phdr">
<strong> Đơn hàng của bạn </strong></div>
<center><div class="table-responsive project-stats">
<table class="table">
<thead>
<tr>
<th>Order #</th>
<th>Tài khoản</th>
<th>Tên nhân vật</th>
<th>Sever</th>
<th>Số Xu</th>
<th>Giá tiền</th>
<th>Tình Trạng</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$list_order = db_list("SELECT * FROM muaxu where fid ='".client()['fid']."' ORDER BY add_time DESC");
foreach ($list_order as $item) {
?>
<tr>
<td><?php echo $item['id']; ?></td>
<td><?php echo htmlentities($item['taikhoan']); ?></td>
<td><?php echo htmlentities($item['tennhanvat']); ?></td>
<td><?php echo $item['server']; ?></td>
<td><?php echo format_cash($item['soluong']); ?> <sup>Xu</sup></td>
<td><?php echo format_cash($item['cash']); ?> <sup>VNĐ</sup></td>
<td><span class="badge"><?php echo $arrstatus[$item['status']]; ?></span></td>
<?php
}
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</center>

Đăng ngày :13.07.2018 / 08:20 #7
superban
superban
Active Member
zxcxcc vxxdbseg drf hvh
Đăng ngày :13.07.2018 / 14:53 #8
SystemError
SystemError
Active Member
[Vua DeepTry]
Trích dẫn: superban (1 ngày trước)
<?php
defined("H4__U") or die ("Code này của Hậu viết nha "); // không xóa hoặc sửa
if(!is_client()){
$_SESSION["redirect_url"] = setting('domain').'/client/muaxu';
load_url(setting('domain').'/
nso phiên bản web SERVER à
Đăng ngày :14.07.2018 / 08:53 #9
superban
superban
Active Member
Trích dẫn: SystemError (18 giờ trước)
nso phiên bản web SERVER à
uh b
Bình luận bài viết
Đăng Nhập để Bình luận và sử dụng đầy đủ tính năng Diễn Đàn
  Tổng số: 10 Bình luận

Chia sẻ bài viết
Đám Mây Từ Khóa
Bài Viết Cùng chuyên mục
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
BigTruyen.info - Kho Truyện Tranh Online Khổng lồ
Trang chủ